Projecte per millorar la competitivitat o sostenibilitat de les PYMES industrials :: INYECCION, SOPLADO Y TERMOCONFORMADO DE PLASTICOS VALENCIA

ALMUPLAS, S.L. ha iniciat un pla de renovació de maquinaria per a reduir el consum energètic invertint en tecnologia innovadora. Dins d’eixe pla, ha participat en el programa d’ajudes per millorar la competitivitat i sostenibilitat de les PYMES industrials segons la resolució del 27 de Desembre del 2.018 (DOGV 8456 de data 03.01.2019).

 

PROJECTE: INVERSIÓ INDUSTRIAL PER LA MILLORAR EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES PLÀSTICS PER ACONSEGUIR UN CREIXEMENT SOSTINGUT.

NOMBRE D’EXPEDIENT: INPYME/2019/81.

IMPORT REBUT: 181.160 €.